EKO-KOM Sp. z o.o. powstała 01.03.2002 w Łodzi. Firma należy do grupy przedsiębiorstw, działających w segmencie ekologii i ochrony środowiska. EKO-KOM posiada 12 letnie doświadczenie i wiedzę w dziedzinie uprawy i metod zastosowania wierzby Salix sp. Sadzonki produkowane są wyłącznie z własnych plantacji, których łączny areał wynosi obecnie około 80 hektarów. Oferowane klony wierzby zostały sprowadzone bezpoœrednio z duńskich plantacji doświadczalnych Lydum Energy Planter, co jest udokumentowane stosownym świadectwem pochodzenia. Podczas działalności firmy wyprodukowano i sprzedano ponad 80 milionów zrzezów wierzby, co stawia firmę EKO-KOM w pierwszym rzędzie największych producentów tej rośliny w Polsce. Działalność EKO-KOM to nie tylko prosta sprzedaż sadzonek, ale głównie zaawansowane projekty w dziedzinie ekologii wykorzystujące unikalne właściwości tej rośliny. Można tu wymienić pionierskie przedsięwzięcia związane z utylizacją osadów ściekowych metodą roślinną, umacnianie skarp na wysypiskach odpadów, tworzenie stref ekotonowych, rekultywacje gruntów. Firma EKO-KOM oferuje również zakładanie i nadzór wielko-hektarowych plantacji wierzby z przeznaczeniem na cele energetyczne. Przedsiębiorstwo posiada grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dzięki którym jest w stanie realizować tak zaawansowanie technologicznie projekty.

oferta | realizacje | kontakt
dostawy biomasy na cele energetyczne | kotłownie na biomasę - Kompletne kotłownie pod klucz, Zestawienie urządzeń wchodzących w skład kotłowni: Kocioł stalowy trójciągowy UNICONFORT, Ślimakowy palnik mechaniczny FUOCOMATIC,Tablica elektryczna sterowania automatycznego P.L.C.,Automatyczny odpopielacz komory paleniskowej, Wspornik wyjmowalnego palnika, Wentylator wyciągowy spalin, Multycyklon odpylający, Zestaw kształtek spalinowych.
zakładanie i nadzór plantacji - Studium wykonalności projektu,Projekt nasadzeń roślinnych, Dostawa materiału roślinnego,Kompleksowe wykonanie projektu,analiza chemiczna gruntu,Przygotowanie gruntu pod uprawę,Przeprowadzenie nasadzeń materiału roślinnego,zabiegi agrotechniczne,Opieka agrotechniczna.
utylizacja osadów ściekowych | umacnianie skarp, lub rekultywacja wysypisk | sprzedarz sadzonek wierzby | pozyskiwanie środków finansowych | Opracowywanie dokumentów planistycznych O firmie | Plantacja | Wierzba energetyczna | Biomasa | Kotłownie na biomasę | Umacnianie | Oferta | Pozyskiwanie śrosków finansowych | Dokumenty planistyczne | Kontakt | Realizacje